Press

Konferens

 

CITYMOVES: En konferens om framtidens städer och transportpolitik, 2015-05-29, Södra Teatern, Stockholm, arrangerad av KTH

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMAwYcDcnMCck5cp6t-SDWyLHyEA-0sPn

 

Böcker

 

Ståhle, A, 2016, Closer Together: This is the future of cities, Dokument Press

https://shop.dokument.org/bocker/fakta-skonlitteratur/9789185639786/

Ståhle, A, 2016, Alla behöver närhet: Så blir städer i framtiden, Dokument Press

https://shop.dokument.org/bocker/fakta-skonlitteratur/9789185639779/

 

Artiklar

 

Johansson S & Ståhle A, 2016-11-14, Något har gått förlorat i stadsbyggnadsdebatten, ETC,

http://www.etc.se/debatt/nagot-har-gatt-forlorat-i-stadsbyggnadsdebatten

Johansson S & Ståhle A, 2017-02-13, Privatisera parkeringen och inför marknadspris, SVD Debatt,

https://www.svd.se/privatisera-parkeringen-och-infor-marknadspris/om/debatt

Larsson, C. & Ståhle A. 2017-08-27, Bygg inte nya städer – bygg bort segregationen, SVD Debatt

https://www.svd.se/bygg-inte-nya-stader--bygg-bort-segregationen

Marcus L & Ståhle A, 2017-09-06, Experter: Nya Slussen får samma problem som gamla, SVD Debatt

Ståhle et al, 2014-01-26, Bilen blir alltmer onödig i takt med urbaniseringen, DN Debatt,

http://www.dn.se/debatt/bilen-blir-alltmer-onodig-i-takt-med-urbaniseringen/

Ståhle et al, 2014-07-10, Förtäta städerna för solidaritet och rättvisa, Aftonbladet Debatt,

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19196658.ab

Ståhle A, 2015-07-23, Tillgång till staden en rättvisefråga, SVD Debatt,

http://www.svd.se/tillgang-till-staden-en-rattvisefraga

Ståhle A, 2016-08-17, Snart får vi se bilismen i backspegeln, DN Kultur,

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/snart-far-vi-se-bilismen-i-backspegeln/

Ståhle A, 2016-09-15, Marknaden vill inte ha bilstaden, Aftonbladet Debatt,

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23528818.ab

 

Media

 

Aftonbladet, 2018-03-23, Så tror vi att vi lever om 30 år

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KveQOy/sa-tror-vi-att-vi-lever-om-30-ar

DN Ekonomi, 2016-12-30, Digitaliseringen gör att vi vill bo ännu närmare varandra,

http://www.dn.se/ekonomi/digitaliseringen-gor-att-vi-vill-bo-annu-narmare-varandra/

DN KP Junior, 2017-02-11, Vi kan påverka framtiden,

http://www.dn.se/arkiv/junior/vi-kan-paverka-framtiden/

DN STHLM, 2016-09-21, Framtidens bilbefriade Stockholm,

http://blogg.dn.se/epstein/2016/09/21/framtidens-bilbefriade-stockholm/

DN Stockholm, 2015-03-12, Vykort från framtidens stad,

http://www.dn.se/sthlm/vykort-fran-framtidens-stad/

DN Stockholm, 2017-02-22, Boendeparkeringar kan vara på väg bort

http://www.dn.se/sthlm/boendeparkeringar-kan-vara-pa-vag-bort/

DN TEMA, 2008-02-27, 3 visioner för framtidens städer

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/970273705493450752

Dagens Industri, 2018-03-24, Så spår svenskarna om framtidsstaden

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/977483813189308417

ETC Stockholm, 2015-01-16, Så skulle trängseln på bilvägarna kunna minskas markant,

http://stockholm.etc.se/inrikes/sa-skulle-trangseln-pa-bilvagarna-kunna-minskas-markant

Extrakt, 2014-02-25, Därför har massbilismen ingen framtid,

http://www.extrakt.se/hallbara-stader/darfor-ar-bilen-inte-en-del-av-framtiden/

Fastighetstidningen, 2015-11-15, Vägen till framtiden är bilfri,

http://fastighetstidningen.se/vagen-till-framtiden-ar-bilfri/

Fjärde Uppgiften, 2016-01-27, Framtidens stad är tät och utan bilar, podcast,

http://fjardeuppgiften.se/2016/01/27/framtidens-stad-ar-tat-och-utan-bilar/

Göteborgs-Posten, 2016-12-20, Vem ska få plats i framtidens stad? (Bokrecension),

https://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/vem-ska-f%C3%A5-plats-i-framtidens-stad-1.4058806

Kamratposten, 2017-02-04, Välkommen till år 2050,

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/827796898664833024/photo/1

KIT, 2016-05-26, Nu ratar Barcelona bilarna – och de är inte ensamma,

https://kit.se/2016/05/26/48413/nu-ratar-barcelona-bilarna-och-de-ar-inte-ensamma/

KIT, 2017-02-28, Mer växter i städerna? Visst, men glöm inte att fimpa bilarna.,

https://kit.se/2017/02/28/78819/mer-vaxter-i-staderna-visst-men-glom-inte-att-fimpa-bilarna/

M3, 2016-10-24, Den smarta staden – så lever vi (och transporterar oss) i framtiden,

http://m3.idg.se/2.1022/1.645604/smarta-staden

Mitt i Södermalm, 2018-03-18, Experter: Stan går snart inte att förtäta mer

https://mitti.se/nyheter/bostad/experterna-framtidens-innerstad/?omrade=sodermalm

Movium Magasin, 2013-03-27, Den bilsnåla staden,

https://kolbjorn.se/2013/den-bilsnala-staden/

Ny Teknik, 2017-02-07, Experten: Så blir staden smart,

http://www.nyteknik.se/bygg/experten-sa-blir-staden-smart-6823337

Sköna Nya Värld, 2017-07-21, 04. Framtidens städer med Alexander Ståhle, podcast,

https://www.acast.com/skonanyavarld/04-framtidensstadermedalexanderstahle

SR Cykla i P1, 2015-07-21, Staden – om hur cykeln förändrar staden, radio,

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/578751?programid=4487

SR Morgonpasset i P3, 2015-09-28, Hur framtidens städer kommer att se ut, radio,

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/622960?programid=4765

SR Studio Ett, 2016-12-14, Luften i storstäder, radio,

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/821398?programid=1637&start=1188

StockholmDirekt, 2015-03-18, Så kan Bromma se ut - om 35 år,

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-kan-bromma-se-ut-om-35-ar/aRKocr!PjEWeqc7qMiHa8TIQbeMg/

StockholmDirekt, 2016-01-19, REPLIK: Alexander Ståhle: ”Marknaden vill inte ha bilstaden”

http://www.stockholmdirekt.se/debatt/replik-stadsbyggnadsforskare-alexander-stahle-marknaden-vill-inte-ha-bilstaden/aRKpas!Yf@XVtLtAd30i@qHmJv33w/

StockholmDirekt, 2016-09-18, Här är framtidens stadsdelar i Stockholm

http://www.stockholmdirekt.se/bostad/har-ar-framtidens-stadsdelar-i-stockholm/reppip!s@6o4XbiJTJTP2Yr6KZRyQ/

StockholmDirekt, 2016-09-23, Mystiska hjärtan på gatan varnar för bilism,

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mystiska-hjartan-pa-gatan-varnar-for-bilism/reppiv!JUJk5bfTO6zi0FKtuxwrug/

StockholmDirekt, 2018-03-24, Ny rapport: Så är Stockholm år 2050

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-rapport-sa-ar-stockholm-ar-2050/reprcw!SOCLeIMQ5i@jzs5hFqviw/

SVT Kulturnyheterna, 2016, Framtidens städer en billös tillvaro,

http://www.svt.se/kultur/framtidens-stader-en-billos-tillvaro

SVT Nyheter, 2017-02-14, KTH-forskare: ”Avskaffa boendeparkering”,

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kth-forskare-avskaffa-boendeparkering

Tidningen Cykling, 2016-12-10, Boken som visar framtider (Bokrecension 5/5),

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/807508675455655937

Upsala Nya Tidning, 2018-03-22, Så tror vi att vi lever om 30 år

http://www.unt.se/nyheter/omvarld/sa-tror-vi-att-vi-lever-om-30-ar-4935467.aspx

 

PRESS