Media

Books / Böcker


Ståhle, A, 2016, Closer Together: This is the future of cities, Dokument Press

https://shop.dokument.org/bocker/fakta-skonlitteratur/9789185639786/

Ståhle, A, 2016, Alla behöver närhet: Så blir städer i framtiden, Dokument Press

https://shop.dokument.org/bocker/fakta-skonlitteratur/9789185639779/

Ståhle, A, 2020, Den framtida staden, Riksbankens Jubileumsfonds årsbok

https://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/rj2020-3_den_framtida_staden.pdf


Video


Smarta gator 2019

Vad skapar egentligen stadsliv 2019

Smarta städer Almedalen 2018

Hållplats - Framtidens resande 2018

Digidalen Almedalen 2018

HGF Almedalen 2017

SVT Kulturnyheterna 2017

The Future of Cities 2017 

Walk 21 Hong Kong 2017

Göteborgs arkitekturstrategi 2017

Forum Nyköping 2017 + Panel

Svenska byggtjänst 2017 

HGF Blandade upplåtelseformer 2017

Kvalitativ förtätning 2016

Bostadskongressen 2016

Futurebuilt 2016 

Internetdagarna 2016 

Kvalitativ förtätning 2016

Rättvisare städer Almedalen 2015

Stadsbyggnadsdagen 2015 

Framtidens trafik 2015

Attraktiv närmiljö 2015

CITYMOVES 2015

Skanska framtidsdag 2013


Radio


SR PP3, 2019-04-09, Kampen om staden

SR Cykla i P1, 2015-07-21, Staden – om hur cykeln förändrar staden

SR Morgonpasset i P3, 2015-09-28, Hur framtidens städer kommer att se ut

SR Studio Ett, 2016-12-14, Luften i storstäder

Bo. Nu. Då: Finissage, Paneldebatt ArkDes

Sköna nya värld 04

Fjärde uppgiften 2016

Samhällsbyggnadspodden #39

Urbanistica - E13 Public Space Making from Planning to Management

Urbanistica - E54. SV. Placetoplan: Digital dialogplattform

 

Text


Johansson S & Ståhle A, 2016-11-14, Något har gått förlorat i stadsbyggnadsdebatten, ETC,

http://www.etc.se/debatt/nagot-har-gatt-forlorat-i-stadsbyggnadsdebatten

Johansson S & Ståhle A, 2017-02-13, Privatisera parkeringen och inför marknadspris, SVD Debatt,

https://www.svd.se/privatisera-parkeringen-och-infor-marknadspris/om/debatt

Larsson, C. & Ståhle A. 2017-08-27, Bygg inte nya städer – bygg bort segregationen, SVD Debatt

https://www.svd.se/bygg-inte-nya-stader--bygg-bort-segregationen

Marcus L & Ståhle A, 2017-09-06, Experter: Nya Slussen får samma problem som gamla, SVD Debatt

Ståhle et al, 2014-01-26, Bilen blir alltmer onödig i takt med urbaniseringen, DN Debatt,

http://www.dn.se/debatt/bilen-blir-alltmer-onodig-i-takt-med-urbaniseringen/

Ståhle et al, 2014-07-10, Förtäta städerna för solidaritet och rättvisa, Aftonbladet Debatt,

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19196658.ab

Ståhle A, 2015-07-23, Tillgång till staden en rättvisefråga, SVD Debatt,

http://www.svd.se/tillgang-till-staden-en-rattvisefraga 

Ståhle A, 2016-08-17, Snart får vi se bilismen i backspegeln, DN Kultur,

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/snart-far-vi-se-bilismen-i-backspegeln/

Ståhle A, 2016-09-15, Marknaden vill inte ha bilstaden, Aftonbladet Debatt,

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23528818.ab 

StockholmDirekt, 2016-01-19, REPLIK: Alexander Ståhle: ”Marknaden vill inte ha bilstaden”

http://www.stockholmdirekt.se/debatt/replik-stadsbyggnadsforskare-alexander-stahle-marknaden-vill-inte-ha-bilstaden/aRKpas!Yf@XVtLtAd30i@qHmJv33w/


Press


Aftonbladet, 2018-03-23, Så tror vi att vi lever om 30 år

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KveQOy/sa-tror-vi-att-vi-lever-om-30-ar

DN Ekonomi, 2016-12-30, Digitaliseringen gör att vi vill bo ännu närmare varandra,

http://www.dn.se/ekonomi/digitaliseringen-gor-att-vi-vill-bo-annu-narmare-varandra/

DN KP Junior, 2017-02-11, Vi kan påverka framtiden,

http://www.dn.se/arkiv/junior/vi-kan-paverka-framtiden/

DN STHLM, 2016-09-21, Framtidens bilbefriade Stockholm,

http://blogg.dn.se/epstein/2016/09/21/framtidens-bilbefriade-stockholm/

DN Stockholm, 2015-03-12, Vykort från framtidens stad,

http://www.dn.se/sthlm/vykort-fran-framtidens-stad/

DN Stockholm, 2017-02-22, Boendeparkeringar kan vara på väg bort

http://www.dn.se/sthlm/boendeparkeringar-kan-vara-pa-vag-bort/

DN TEMA, 2008-02-27, 3 visioner för framtidens städer

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/970273705493450752

Dagens Industri, 2018-03-24, Så spår svenskarna om framtidsstaden

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/977483813189308417

ETC Stockholm, 2015-01-16, Så skulle trängseln på bilvägarna kunna minskas markant,

http://stockholm.etc.se/inrikes/sa-skulle-trangseln-pa-bilvagarna-kunna-minskas-markant

Extrakt, 2014-02-25, Därför har massbilismen ingen framtid,

http://www.extrakt.se/hallbara-stader/darfor-ar-bilen-inte-en-del-av-framtiden/

Fastighetstidningen, 2015-11-15, Vägen till framtiden är bilfri,

http://fastighetstidningen.se/vagen-till-framtiden-ar-bilfri/

Fjärde Uppgiften, 2016-01-27, Framtidens stad är tät och utan bilar, podcast, 

http://fjardeuppgiften.se/2016/01/27/framtidens-stad-ar-tat-och-utan-bilar/

Göteborgs-Posten, 2016-12-20, Vem ska få plats i framtidens stad? (Bokrecension),

https://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/vem-ska-f%C3%A5-plats-i-framtidens-stad-1.4058806

Kamratposten, 2017-02-04, Välkommen till år 2050,

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/827796898664833024/photo/1

KIT, 2016-05-26, Nu ratar Barcelona bilarna – och de är inte ensamma,

https://kit.se/2016/05/26/48413/nu-ratar-barcelona-bilarna-och-de-ar-inte-ensamma/

KIT, 2017-02-28, Mer växter i städerna? Visst, men glöm inte att fimpa bilarna.,

https://kit.se/2017/02/28/78819/mer-vaxter-i-staderna-visst-men-glom-inte-att-fimpa-bilarna/

M3, 2016-10-24, Den smarta staden – så lever vi (och transporterar oss) i framtiden,

http://m3.idg.se/2.1022/1.645604/smarta-staden

Mitt i Södermalm, 2018-03-18, Experter: Stan går snart inte att förtäta mer

https://mitti.se/nyheter/bostad/experterna-framtidens-innerstad/?omrade=sodermalm

Movium Magasin, 2013-03-27, Den bilsnåla staden,

https://kolbjorn.se/2013/den-bilsnala-staden/

Ny Teknik, 2017-02-07, Experten: Så blir staden smart,

http://www.nyteknik.se/bygg/experten-sa-blir-staden-smart-6823337

StockholmDirekt, 2015-03-18, Så kan Bromma se ut - om 35 år,

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-kan-bromma-se-ut-om-35-ar/aRKocr!PjEWeqc7qMiHa8TIQbeMg/

StockholmDirekt, 2016-09-18, Här är framtidens stadsdelar i Stockholm

http://www.stockholmdirekt.se/bostad/har-ar-framtidens-stadsdelar-i-stockholm/reppip!s@6o4XbiJTJTP2Yr6KZRyQ/

StockholmDirekt, 2016-09-23, Mystiska hjärtan på gatan varnar för bilism,

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mystiska-hjartan-pa-gatan-varnar-for-bilism/reppiv!JUJk5bfTO6zi0FKtuxwrug/

StockholmDirekt, 2018-03-24, Ny rapport: Så är Stockholm år 2050

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-rapport-sa-ar-stockholm-ar-2050/reprcw!SOCLeIMQ5i@jzs5hFqviw/

SVT Kulturnyheterna, 2016, Framtidens städer en billös tillvaro,

http://www.svt.se/kultur/framtidens-stader-en-billos-tillvaro 

SVT Nyheter, 2017-02-14, KTH-forskare: ”Avskaffa boendeparkering”,

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kth-forskare-avskaffa-boendeparkering

Tidningen Cykling, 2016-12-10, Boken som visar framtider (Bokrecension 5/5),

https://twitter.com/StockholmCyclo/status/807508675455655937

Upsala Nya Tidning, 2018-03-22, Så tror vi att vi lever om 30 år

http://www.unt.se/nyheter/omvarld/sa-tror-vi-att-vi-lever-om-30-ar-4935467.aspx